Hakkımızda

İyi Dünya Derneği gönüllü ve genç akademisyenler tarafından kurulmuş, uluslararası bir yardımlaşma ve dayanışma derneğidir.

Felaketler ve savaşlar sebebiyle evlerini yurtlarını kaybeden ve korumasız kalan kişilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kendilerine her türlü geçici barınma yardımları yapmak;

Aşevleri ve iskân merkezleri kurmak ve gerekli durumlarda felaketzedelerin yerleştirilmesi amacıyla misafirhaneler inşa ederek, mağdurların acılarını bir nebze de olsa hafifletmek ve zor zamanlarında yanlarında bulunmak, derneğimizin hedefleri aasındadır.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 500 milyon Müslüman azınlık olarak yaşamaktadır. Bu rakam, toplam Müslüman nüfusun üçte birine karşılık gelmektedir. Bunların bir kısmı yerli halk, diğer kısmı ise göçmendir. Çözmek zorunda oldukları sorunlar çeşitlilik gösterse de, dînî kimlik sorunu hepsinde ortaktır.

Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, coğrafya, bölge ve ülke ayrımı yapılmaksızın kendilerini korumak, kültürlerini, inançlarını, dillerini azınlıklar olarak muhafaza etmek, sosyal ve geleneksel yapılarını geliştirmek, genç nesillerini bu bilinçle eğitip yetiştirmek bütün azınlıkların en doğal haklarıdır. İslam’ın her insana doğuştan tanıdığı can, mal, akıl, din ve neslin dokunulmazlığı hakkı, insani hak ve hürriyetlerin her durum ve şartta korunması yeryüzünün barış, güvenlik, huzur ve istikrarı için kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Nerede olursa olsun, sosyal ve kültürel çalışmalarla, yardıma muhtaç olan bütün insanlığa kucak açarak onların dertleriyle dertlenmek ve yaralarına merhem olmak için azami gayret gösteriyoruz.