Ramazan Yardımları için Çalışmalar Başladı

Kumanya bedeli 175 TL

Ramazan'da kumanya dağıtımı projesinde kullanılacak olan bağışların ihtiyaç sahiplerine hakkaniyetle dağıtılması için gerekli araştırmaları yapmaktayız.

Bu kapsamda bize ihtiyaç sahibi olarak yardım talebinde bulunan kardeşlerimizden, vereceğimiz evrakı dolsurarak mahalle muhtarından onaylatmalarını istiyoruz.