Kur’an Öğretmenim Projesi

Kur’an Öğretmenim Projesi

Uluslararası İyi Dünya Derneği, 2019 yılından îtibaren, yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi âilelerin gıdâ, eşyâ, kıyâfet ve nakit ihtiyaçlarını karşılamakla birlikte; mânevi ihtiyaçları karşılamak için de çeşitli eğitim faaliyetleri planlamaktadır.

Müslüman toplum, pek çok alanda olduğu gibi, kültürel, ahlâkî ve dînî alanlarda da dejenerasyona mâruz kalmaktadır. Bu dejenerasyonun önüne geçmek şahsî gayretlerle mümkün görünmemektedir. Uluslararası İyi Dünya Derneği, İhtiyaç sahibi kiişilerin durumlarını kendileri açısından avantaja çevirmek ve böylece bu dejenerasyondan daha az zararla kurtulmak için yeni gönüllüler yetiştirmek amacındadır.

Kur’an Öğretmenim Projesi”yle, ihtiyaç sahibi kişilerin, kendi mahallesinde Kur’an-ı Kerim ve temel dînî bilgiler dersi verebilecek donanımı kazanması ve diplomasını da alması için Müftülük koordinesinde verilecek kurslarla yetişitirilmelerini amaçlamaktadır.

Proje hedef kitlesi, ailesinin geçiminden sorumlu olan ancak meslekî yeterliliğe sahip olmayan ihtiyaçlı kadın ve erkekler.

Bu projeyle, İslâmî bilgisi zayıf olan ihtiyaç sahibi kişiler, kendisine ve çevresine yetecek bilgi birikimine sahip olacaktır.

Proje Hedefleri:

  • İş arayışı içerisinde olan kişilerin meslek sahibi olmasını sağlamak.
  • Toplumun dînî, kültürel ve ahlâkî gelişimine hizmet edecek kişilerin yetştirilmesine katkıda bulunmak.
  • İhtiyaç sâhibi ailelerin çocuklarının da daha bilinçli yetişmesini sağlamak.
  • Derneğimizle âilelerimizin gönül bağını güçlendirmek.