Hizmet Aracı Alım Projesi

Hizmet Aracı Alım Projesi

 

 

Uluslararası İyi Dünya Derneği, 2019 yılından îtibaren, yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi âilelerin gıdâ, eşyâ, kıyâfet ve nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yurtiçinden ve yurtdışından sürekli kaynak arayışı içerisindedir.

 

Gerek adreslerin tesbiti, gerekse temin edilen ihtiyaç kalemlerinin, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi amacıyla, sayıları 190’ı bulan âilelerimize daha hızlı ulaşabilmek amacıyla bir hizmet aracı ihtiyâcı hâsıl olmuştur.

 

Söz konusu hizmet aracının alınması, derneğimizin kurumsal kimliğine katkı sağlayacağı gibi; hizmet kalitesini de artıracaktır.

 

Proje Hedefleri:

 

  • Sayıları her geçen gün artan ihtiyaç sahibi âilelerin adres ve liyâkat tesbitlerini hızlandırmak.
  • Temin edilen ihtiyaç kalemlerinin ulaştırma mâliuetlerini düşürmek.
  • İhtiyaç kalemlerinin temini aşamasındaki zaman kaybını en aza indirmek.
  • Yardım yapılmasına karar verilen âilelere, yardımları daha çabuk ulaştırmak.
  • İhtiyaç sâhibi âileleri daha sık ziyaret ederek; âilelerle derneğimizin gönül bağını daha güçlü tutmak.