Dünya Azınlık Müslümanların Yaşadığı Sorunlar Sempozyumu

Dünya Azınlık Müslümanların Yaşadığı Sorunlar Sempozyumu’nda üç bölge özelinde (Arakan, Doğu Türkistan ile Kudüs ve Çevresi) bu bölgelerde bizzat kendileri, aileleri veya yakınları yaşayan konuşmacılar, bölgeleri hakkında geniş malumat verdiler.