Çocuklar İçin; Dînimi ve Kültürümü Öğreniyorum Projesi

Çocuklar İçin; Dînimi ve Kültürümü Öğreniyorum Projesi

Uluslararası İyi Dünya Derneği, 2019 yılından îtibaren, yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi âilelerin gıdâ, eşyâ, kıyâfet ve nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yurtiçinden ve yurtdışından sürekli kaynak arayışı içerisindedir.

 

Toplumun dînî, kültürel ve ahlâkî anlamda yeniden inşâsı, çocuklara verilecek eğitimin içeriği ve kalitesiyle doğrudan orantılıdır. Toplumu ihyâ edecek bir nesil yetiştirmek için dînî ahlâkî ve kültürel ölçüler dikkate alınarak hazırlanan programların düzenli bir şekilde uygulanması gerekmektedir.

 

Bu hassâsiyetle hazırlanacak programların, Çocuklar İçin; Dînimi ve Kültürümü Öğreniyorum Projesi kapsamında hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Proje Şartları:

 

  1. -Dînî, târihî ve kültürel kitaplardan oluşacak mobil kütüphanenin kurulması.
  2. -Projeye dâhil edilecek çocukların yaş gruplarına göre sınıflandırılması.
  3. -Proje kapsamına alınan çocukların tâkibi için gerekli alt yapının ve imkânların seferber edilmesi.

 

Proje Hedefleri:

 

  1. -Emanet olarak verilen kitapların düzenli olarak okunmasının sağlanmasıyla “kitap âşığı” bir genç kitle meydâna getirmek.
  2. -Ekseriyetle kötüye kullanılan ve çocukları teknoloji bağımlısı yapan imkanlardan onları bir nebze uzak tutarak vakitlerini daha verimli kullanmalarını sağlamak.
  3. -Hebâ edilmiş bir nesil değil, vatanına ve milletine faydalı olmak için sürekli okuyan, araştıran ve sorgulayan bir nesil inşâ etmek.